Tanita

บริษัท ทานิต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด  ประเทศญี่ปุ่น ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกต่อการตรวจสุขภาพทั้งสำหรับมืออาชีพและบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพ โดยได้ริเริ่มคิดค้นเครื่องชั่งน้ำหนักประเภทสปริงขึ้น และได้คิดค้นเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลเครื่องแรกของโลกเมื่อปี พ.ศ. 2521 พร้อมด้วยเครื่องชั่งน้ำหนักพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเครื่องของโลก จากนั้น TANITA ได้เล็งเห็นว่า การดูแลน้ำหนักเพียงอย่างเดียว ไม่ได้บ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดี จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องชั่งน้ำหนักวิเคราะห์ เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเป็นเครื่องแรกของโลก ในปี 2535 ออกสู่ตลาด และได้รับความนิยมไปทั่วโลก และ TANITA ก็ได้ทำการวิจัย และพัฒนาตัวสินค้าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น เครื่องวัดองค์ประกอบในภายร่างกาย วัดเปอร์เซ็นต์ไขมัน เปอร์เซ็นต์น้ำ มวลกระดูก และมวลกล้ามเนื้อขึ้น และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, CE marking, NAWI, MDD, membership of the JQA (Japanese Quality Association) and FDA clearance.และประสบความสำเร็จด้วยยอดขายกว่า 25 ล้านเครื่องทั่วโลก และทานิต้ายังได้ตอบสนองต่อกระแสรักสุขภาพ ผลิตสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพ อาทิเช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องนับก้าวเดินพร้อมคำนวณแคลอรี่ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ และเครื่องสินค้าเพื่อสุขภาพอื่นๆ มากมาย

ด้วยเทคโนโลยีที่ BIA (Bioelectrical Impedance Analysis)  ที่ได้ผ่านกระบวนการศึกษาและวิจัยข้อมูลประชากรจากทั่วโลกอย่างต่อเนื่องจากนักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญมามากกว่า 20 ปี หาความสัมพันธ์ของอายุ เพศ น้ำหนัก และส่วนสูงร่วมกับค่าความต้านทานกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน ร่างกายโดยไม่เป็นอันตราย และแสดงผลรวดเร็วภายใน 30 วินาที และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ TANITA BIA Technology มีความแม่นยำมากถึง 96% เมื่อเทียบกับ DEXA* เพื่อช่วยให้คุณดูแลสุขภาพเบื้องต้นเองได้ง่ายๆ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

*DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) การวัดโดยวิธีฉายรังสี X-Ray อย่างอ่อนผ่านเข้าสู่ร่างกายเพื่ออ่านค่าไขมัน มีความแม่นยำสูง และค่าใช้จ่ายสูง

http://www.tanita.co.th/