Dyson

"การสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า และทำให้มันเกิดขึ้นจริง ถึงแม้ว่ามันจะดูแทบเป็นไปไม่ได้ นี่คือความฝันของผมจนถึงทุกวันนี้"

James Dyson - วิศวกร

การรับประกันแบบมีเงื่อนไข
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Dyson ในการรับประกันแบบมีเงื่อนไข

ระยะเวลารับประกันสินค้า
-รับประกัน 2 ปี สำหรับสินค้ากลุ่มพัดลม เครื่องฟอกอากาศ เครื่องดูดฝุ่นไร้สาย และ สินค้ากลุ่มที่เกี่ยวกับเส้นผม คือ ไดร์เป่าผม เครื่องจัดแต่งทรงผม และ เครื่องหนีบผม
-รับประกัน 5 ปี สำหรับสินค้ากลุ่มครื่องดูดฝุ่นแบบมีสายไฟ และ โคมไฟ  
-รัปประกัน 6 เดือน สำหรับทุกกลุ่มสินค้าที่เป็นตัวโชว์ หรือ เกรด B


สิ่งที่ครอบคลุมการรับประกัน
• การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่าน ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ Dyson) หากพบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากวัสดุมีปัญหา ฝีมือแรงงาน หรือฟังก์ชั่นการใช้งาน ภายในระยะเวลา 2 หรือ 5 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าตามรายละเอียดด้านบน) นับจากวันที่ซื้อหรือวันที่ส่งมอบ (หากอะไหล่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดหรือเลิกผลิตแล้ว Dyson จะเปลี่ยนเป็นอะไหล่ที่ใช้ทดแทนกันได้)
• การรับประกันนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใช้อุปกรณ์ในประเทศที่ซื้อเท่านั้น

สิ่งที่ไม่ครอบคลุมการรับประกัน
Dyson ไม่รับประกันการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ซึ่งมีข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ :
• ความเสียหายที่เกิดจากการไม่บำรุงรักษาอุปกรณ์ตามคำแนะนำ
• ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ข้อผิดพลาดอันเนื่องมาจากการใช้งานหรือกรณีที่ประมาท การใช้งานผิดประเภท การใช้งานที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำ การใช้งานอย่างไม่ระวัง หรือการใช้งานเครื่องที่ไม่เป็นไปตามคำแนะนำของคู่มือผู้ใช้ Dyson
• ใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากวัตถุประสงค์การใช้งานภายในครัวเรือนตามปกติ
• ใช้อะไหล่ที่ไม่ได้ประกอบหรือติดตั้งตามคำแนะนำของ Dyson
• ใช้อะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้จาก Dyson
• การติดตั้งผิดวิธี (ยกเว้นเมื่อ Dyson เป็นผู้ติดตั้ง)
• การซ่อมหรือการดัดแปลงโดยบุคคลอื่นนอกจาก Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
• การอุดตันของเครื่อง — โปรดอ้างอิงคู่มือการใช้งานของ Dyson สำหรับรายละเอียดวิธีการตรวจหาและกำจัดเศษสิ่งอุดตัน
• การสึกหรอและสึกกร่อนตามปกติ (เช่น ฟิวส์ แท่งแปรงดูดฝุ่น ไส้กรอง เป็นต้น)
• ใช้อุปกรณ์นี้เพื่อดูดเศษอิฐเศษปูน เถ้าถ่าน และผงปูนพลาสเตอร์
• ระยะเวลาการใช้พลังงานของแบตเตอรี่ ซึ่งลดตามอายุหรือสภาพการใช้งาน (ตามความเหมาะสม)
หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ครอบคลุมการรับประกันของท่าน โปรดติดต่อ Dyson

สรุปสิ่งที่ครอบคลุม
• การซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ Dyson ของท่านภายใต้การรับประกันนี้ จะไม่เป็นการขยายระยะเวลารับประกัน
• การรับประกันเป็นการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของท่านในฐานะผู้บริโภค
• การรับประกันจะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ซื้อ (หรือวันที่ส่งมอบ หากส่งมอบหลังจากวันที่ซื้อ)
• ท่านจะต้องแสดงหลักฐาน (ทั้งต้นฉบับและหลักฐานอื่นที่ทำขึ้นในภายหลัง) เกี่ยวกับการส่ง/ซื้อสินค้า ก่อนที่อุปกรณ์ Dyson ของท่านจะได้รับการดำเนินการใดๆ หากไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ โปรดเก็บใบเสร็จหรือใบส่งสินค้าไว้
• งานซ่อมทั้งหมดจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของ Dyson หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้ว
• ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ได้รับการเปลี่ยนจาก Dyson แล้ว จะตกเป็นทรัพย์สินของ Dyson