ศูนย์บริการลูกค้าไดสัน ขยายระยะเวลาปิดทำการตามมาตรการของรัฐ ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2564 (อัพเดท ณ วันที่ 27/08/2021)

 


เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

ศูนย์บริการลูกค้าDyson ชั้น 6  อาคารสิรินรัตน์ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาปิดให้บริการตามประกาศของรัฐบาลเพิ่มเติม


ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 31  สิงหาคม 2564หากท่านมีความประสงค์จะส่งสินค้าซ่อมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สามารถจัดส่งพัสดุโดยตรง

หรือ นำส่งได้ที่จุดจำหน่ายสินค้า Dyson ทั่วประเทศที่ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง

(ดูรายละเอียดสาขาที่ http://bit.ly/storesL)


 เริ่มเปิดทำการตามเวลาปกติอีกครั้ง 

ในวันพุธที่ กันยายน 2564 เวลา 09.00-17.00น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02 026 6325 หรือ อีเมล ask.dyson@cmg.co.th (ในเวลาทำการ)

ขออภัยในความไม่สะดวกทุกท่านมา ณ ที่นี้

(อัพเดท ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)