ELLE (Fossil Group Other)


ELLE ได้การยอมรับจากทั่วโลก ในฐานะผู้นำด้านแฟชั่น ความงาม ไลฟ์สไตล์ และช่วยเสริมขีดความสามารถของผู้หญิง

ตลอด 70 กว่าปีที่ผ่านมา ELLE ไม่เคยหยุดสนับสนุนให้ผู้หญิงได้ใช้ชีวิต การสร้างสังคม รวมถึงโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นด้วย รวมถึงหลักการชี้นำความสุข เสรีภาพตลอดจนความเอื้ออาทร

ELLE จึงมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบที่ผู้หญิงทุกคนเข้าถึงได้ และส่งเสริมความมั่นใจให้ตัวเอง เรื่องของดีไซน์และสไตล์นั้น ELLE มีการผสมผสานในสัดส่วนที่ลงตัว ระหว่างความสวยงามที่เรียบง่าย ความละเอียดอ่อน และลูกเล่นต่างๆ ทั้งหมดนี้จึงทำให้นาฬิกาแบรนด์ ELLE ดูสวยงาม เป็นธรรมชาติ และเพิ่มความมั่นใจให้สาวๆทุกคน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ระยะเวลารับประกัน : 3 เดือน - 2 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
รายการที่รับประกัน : เครื่องและแบตเตอรี่
รายการที่ไม่รับประกัน : ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายนอก, รอยขีดข่วน, วัสดุสิ้นเปลือง, ฉีก-ขาด, อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หรือต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน หรือมีการอุปกรณ์ที่มีการดัดแปลง และความเสียหายที่เกิดจากน้ำเข้าทุกกรณี