Diesel

ฉีกทุกกฎของดีไซน์ สัมผัสเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่าง นี่คือแนวทางที่แบรนด์ DEISEL ใช้ตลอดมา ด้วยสัดส่วนที่ผสมผสานอย่างลงตัว จากวัสดุชั้นเลิศผสมผสานวัฒนธรรมที่โดดเด่น จนได้เป็นนาฬิกาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่าง สวยงาม และยังคงความแข็งแกร่งในแบบฉบับของ DEISEL

กล้าที่จะแตกต่างและไม่เดินตามเส้นทางของใคร โดดเด่นจากรูปลักษณ์ภายนอกที่เห็นได้อย่างชัดเจน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ระยะเวลารับประกัน : 3 เดือน - 2 ปี (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
รายการที่รับประกัน : เครื่องและแบตเตอรี่
รายการที่ไม่รับประกัน : ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายนอก, รอยขีดข่วน, วัสดุสิ้นเปลือง, ฉีก-ขาด, อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน หรือต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน หรือมีการอุปกรณ์ที่มีการดัดแปลง และความเสียหายที่เกิดจากน้ำเข้าทุกกรณี